דירוגי אשראי

דירוג אשראי – מידרוג (MOODY’S):

 • בתחילת שנת 2012 הצטרפה מידרוג למדרגי האשראי של נתגז.
 • בתאריך 19.1.2012 הודיעה על דירוג Aa1 לאג”ח מסדרות א-ג שהנפיקה נתגז לצורך מימון הקמתה של המערכת הארצית להולכת גז טבעי. בדו”ח הדירוג הודגש כי מידת תמיכת המדינה בנתגז מוערכת כגבוהה. בין השיקולים העיקריים לדירוג הגבוה של נתגז עומדת החשיבות של פיתוח משק הגז הטבעי ואחריותה של נתגז על העורק הראשי של משק זה.
 • בתאריך 27.11.2012, לקראת הרחבת סדרה ג’ בסוף 2012, הודיעה מידרוג על אשרור הדירוג Aa1 באופק יציב.
 • בתאריך 28.11.2013 הודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוג האשראי של החברה בדרגת Aa1 באופק יציב.
 • בתאריך 24.3.2014 הודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוג האשראי של החברה בדרגת Aa1 באופק יציב, עבור סדרות א’, ג’, וכן על דירוג זהה לסדרה ד’ שגיוסה החל במהלך 2014.
 • בתאריך 10.7.2014 הודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוגי האשראי עבור סדרות א’, ג’, ד’ בדרגת Aa1 באופק יציב, לקראת הרחבת סדרה ד’.
 • בתאריך 12.11.2015 הודיעה מידרוג כי היא מותירה את דירוגי האשראי עבור סדרות א’, ג’, ד’ בדרגת Aa1 באופק יציב, לקראת הרחבה נוספת של סדרה ד’ בהיקף של עד 400 מיליון ש”ח.

דירוג האשראי של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל באתר מידרוג (moody’s)

 

דירוג אשראי – מעלות (S&P):

 • בתאריך 18.12.2011 אושרר דירוג il AA/ STABLE, (שהוענק לנתגז בסוף שנת 2010) לאג”ח שהנפיקה החברה לצורך מימון הקמתה של המערכת הארצית להולכת גז טבעי.
 • בתאריך 17.1.2012 הודיעה מעלות על דירוג זהה לאגרות חוב חדשות (מסדרה ג’) בסך 500 מיליון ש”ח שנתגז גייסה בסוף שנת 2011.
 • בתאריך 20.6.2012 אשררה מעלות את דירוג האשראי של החברה il AA ועדכנה את תחזית הדירוג לשלילית.
 • בתאריך 27.11.2012 הודיעה מעלות על אשרור הדירוג il AA והכנסתו לרשימת מעקב.
 • בתאריך 11.4.2013 אושרר הדירוג il AA/ STABLE, ובנוסף הוצאה נתגז מרשימת מעקב.
 • בתאריך 9.5.2013 עודכן דירוג החברה לדרגת il AA- / STABLE, בעקבות הורדת דירוג האשראי הבינלאומי של ישראל במטבע מקומי מיום 2.5.2013.
 • בתאריך 12.9.2013 העלתה מעלות את דירוג החברה לדרגת il AA/ STABLE, בשל שיפור בפרופיל העסקי כתוצאה מהפעלת מאגר תמר ועליה בחשיבות הגז הטבעי לכלכלה.
 • בתאריך 26.3.2014 העניקה מעלות דירוג il AA להנפקת אגרות חוב בהיקף של עד 500 מיליון ש”ח לסדרה ד’ שגיוסה החל במהלך 2014, וכן הותירה את דירוג החברה בדרגת il AA/ STABLE.
 • בתאריך 16.7.2014 הודיעה מעלות על מתן דירוג il AA להנפקת אגרות חוב בסך של 300 מיליון ש”ח באמצעות הרחבת סדרה ד’.
 • בתאריך 28.12.2014 הודיעה מעלות על הותרת דירוג il AA/ STABLE לחברה ו- il AA לסדרות א’,ג’,ד’.
 • בתאריך 16.11.2015 הודיעה מעלות על מתן דירוג- il AA להנקפת אגרות חוב בהיקף של עד 400 מיליון ש”ח (באמצעות הרחבת סדרה ד’).

דירוג האשראי של חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל באתר מעלות (S&P)